Novela občanského zákoníku a předkupní právo

08.03.2017

Dne 30. 12. 2016 byla ve Sbírce zákonů č. 460/2016 Sb. zveřejněna první novela občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Nová právní úprava předkupního práva spoluvlastníků je účinná až od 1. ledna 2018.

Podle nového občanského zákoníku mohlo od 1. 1. 2014 vzniknout zákonné předkupní právo spoluvlastníků jen v případech, kdy bylo spoluvlastnictví založeno takovým způsobem, že spoluvlastníci nemohli svá prá va a povinnosti od počátku ovlivnit, např. při vzniku spoluvlastnictví děděním či rozhodnutím soudu. Toto předkupní právo mají spoluvlastníci jen po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví. Novela částečně navrací zpět předchozí právní úpravu. Spoluvlastníci nemovitostí budou opět mít při převodu podílu předkupní právo. Toto však nebude platit pro vlastníky movitých věcí. Předkupní právo se opět uplatní jak u úplatných, tak i bezúplatných převodů. Výjimkou bude převod podílu na osobu blízkou. Spoluvlastníci se nově mohou svého předkupního práva vzdát. Takovéto vzdání se práva má účinky i pro právní nástupce spoluvlastníka, který se předkupního práva vzdal. Informace o tom, že se spoluvlastník vzdal předkupního práva, se bude zapisovat do katastru nemovitostí.

Závěrem lze shrnout, že stav, kdy spoluvlastníci nemovitostí nemohou ovlivnit, kdo bude jejich novým spoluvlastníkem, bude trvat pouze do konce roku 2017. Poté již spoluvlastníci nemovitostí budou moci zabránit převodu tím, že využijí svého předkupního práva. Nadále však neovlivní převody na osoby blízké vymezené v § 22 občanského zákoníku. 

Právě se nacházíte: Realitní kancelář Brno - REALANDIA Brno s.r.o. > Aktuality > Novela občanského zákoníku a předkupní právo
Aktuality
Všechny aktuality