Jak má kupující postupovat při změně placení daně z nabytí nemovitých věcí?

14.09.2016

Kupující po změně právní úpravy (Zákon č. 254/2016 Sb. udává změnu zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí s účinností 1. 11. 2016.) má především povinnost podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, a to nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad. Podává se správci daně podle místa, kde se nemovitá věc nachází.

Pomůckou pro vyplnění přiznání mohou být metodické postupy na webu finanční správy. V přiznání poplatník – kupující uvede důvody pro osvobození nebo vyčíslí daň (zá- lohu na daň). Pozdní podání přiznání podléhá pokutě. Použije-li se pro výpočet daně znalecké ocenění, je součástí daňového přiznání znalecký posudek. Rozhodující pro platební povinnosti je vyhodnocení, zda převod je nebo není osvobozen od daně z nabytí nemovitých věcí. 1. Při koupi nového dokončeného rodinné ho domu nebo nové jednotky od developera ve většině případů bude nabytí vlastnického práva osvobozeno od daně. 2. Nejsou-li splněny podmínky pro osvobození převodu od daně z nabytí nemovitých věcí z důvodu, že uplynula pětiletá lhůta od dokončení nebo povoleného užívání nedokončené stavby, případně z jiného důvodu, kupující si musí sám spočítat daň, resp. zálohu na daň a uvést ji v přiznání. Dále musí zaplatit v zákonné lhůtě (ve lhůtě pro podání přiznání) daň z nabytí nemovitých věcí, resp. zálohu na daň ve výši 4 % obvykle z kupní ceny. 

Právě se nacházíte: Realitní kancelář Brno - REALANDIA Brno s.r.o. > Aktuality > Jak má kupující postupovat při změně placení daně z nabytí nemovitých věcí?
Aktuality
Všechny aktuality