Jak je to s daní z nabytí nemovitých věcí od 1.11.2016?

14.09.2016

Zákon č. 254/2016 Sb. udává změnu zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

Účinnost zákona nastává 1. 11. 2016. Co to znamená v praxi? Nejpodstatnější je:

změna v osobě poplatníka daně u kupních a směnných smluv

U převodů uskutečněných po 1. 11. 2016 je vždy poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel (kupující) nemovité věci.  Nabyvatel nemovité věci (kupující) jako poplatník má povinnost zpracovat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, včetně případného obstarání znaleckého posudku a zaplatit daň, vzniká-li daňová povinnost.

změna koncepce osvobození novostaveb

Jedná se o osvobození prvního úplatného nabytí vlastnického práva:

 a) k pozemku, jehož součástí je dokončená nebo užívaná stavba rodinného domu,

 b) k právu stavby na cizím pozemku, jehož součástí je dokončená nebo užívaná stavba rodinného domu,

c) k dokončené nebo užívané nové stavbě rodinného domu na cizím pozemku, která vznikla před 1. 1. 2014,

d) k jednotce, vzniklé výstavbou, nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou domu. Nesmí se jednat pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek a jednotka může obsahovat i nebytový prostor v podobě garáže, sklepa nebo komory, užívané společně s bytem,

 e) k jednotce, vzniklé stavební úpravou nebytového prostoru, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem.

Stávající pětiletá lhůta pro osvobození zůstává zachována s tím, že se počítá ode dne dokončení nebo zahájení užívání rodinného domu nebo jednotky, a to od toho dne, který nastane dříve.

Osvobození se tedy po novele nevztahuje na převody nedokončených a současně neužívaných rodinných domů a jednotek.

nová koncepce stanovení základu daně u směny

Při stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí u směny se vychází z toho, že se při určení sjednané ceny nepřihlíží k hodnotě pozbývané nemovité věci. To platí, pokud nabytí vlastnického práva ke směňovaným nemovitým věcem je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí a nabývací hodnotou není výlučně sjednaná cena (například směna s obcí). Základem daně je srovnávací daňová hodnota ve výši odpovídající 100 % tzv. směrné hodnoty nebo zjištěné ceny podle znaleckého posudku. V případech doplatku v penězích, popř. poskytnutí jiného nepeněžitého plnění se doplatek nebo protiplnění považuje za sjednanou cenu. Navrhovanou úpravou se zjednoduší výpočet zálohy na daň z nabytí nemovitých věcí.

Právě se nacházíte: Realitní kancelář Brno - REALANDIA Brno s.r.o. > Aktuality > Jak je to s daní z nabytí nemovitých věcí od 1.11.2016?
Aktuality
Všechny aktuality